Maarja Metstak Coaching

Psühhoteraapia / Muusikateraapia

Muusikat on ravimisel kasutatud tuhandeid aastaid, kuid tänapäevasele muusikateraapiale pandi alus 1940ndatel aastatel mil psühhiaatrid hakkasid rakendama, uurima ning õpetama muusika kasutamist psüühikahäirete ravi valdkonnas. Muusikateraapia on psühhoteraapia vorm, milles kasutatakse teraapia protsessis muusikat. Muusikateraapias võib muusika osakaal protsessist olla väga erinev. Muusika roll on esile tuua alateadliku materjali, eksternaliseerida ning läbi töötada esilekerkinud teemasid või ka toetada ning pakkuda alternatiivset keelt rääkimaks teemadel, mida sõnadesse panna ei suudeta või ei osata.

Muusikaga seotud tegevustest võib muusikateraapias välja tuua näiteks muusika kuulamine, improvisatsioon, laulusõnade kirjutamine/analüüs, muusikaga juhendatud kujutlused ja palju muud. Seal juures on oluline, et kliendid teaksid, et muusikateraapias ei ole muusika loomine eesmärk omaette vaid muusika on vahendiks teraapia protsessis eesmärkide saavutmisel. Muusikateraapiat võib läbi viia vaid väljaõppinug muusikaterapeut!