Maarja Metstak Coaching

Juhtimis-coaching

Coaching ning psühhoteraapia on omavahel osaliselt kattuvad valdkonnad, kuid mille poolest need omavahel erinevad?
• Coachingu eesmärgid on pigem seotud ettevõtte või isiku professionaalse arenguga. Psühhoteraapias on eesmärgid seotud personaalse arenguga.
• Coachingu protsessis rakendatakse tavapäraselt enam lahenduskeskseid lähenemisi, kus probleemi algpõhjustele pööratakse vähem tähelepanu ning fookuses on lahenduste otsimine. Psühhoteraapias pööratakse rohkem tähelepanu probleemide algpõhjuste välja selgitamiseks ning läbi töötamiseks, et olla teadlikum oma käitumismustritest ja nende päritolust.
Coachingu läbiviija taust võib olla väga erinevad ning mina olen psühhoteraapia taustaga juhtimis coach. Psühhoterapeutidest coachid tegelevad rohkem interpersonaalsete oskuste, konflikti lahendamise, liidrirolliga ja juhtimisstiiliga. Mittepsühholoogidest coache ja psühholoogidest coache eristab nii see, keda nad coachivad, kuidas nad coaching’ut läbi viivad ning kuidas nad coaching’u protsessi hindavad. Sealjuures näitavad uuringud, et tippjuhid eelistavad enam psühhoterapeutilise taustaga juhtimiscoach’e. Üheks põhjuseks võib pidada asjaolu, et tippjuhid tegelevad komplekssemate probleemidega ning on rohkem iseennast arendanud. Lisaks on praegusel ajal juhtimise fookuses üha enam spetsialistidest koosnevad isetoimivad töögrupid ning see eeldab juhilt eneseteadlikkust, iseenda toimetulekut juhi rolli muutliku iseloomuga ning teadlikkust grupidünaamikast.
25. mail 2021 esinen Telliskivi Loomelinnakus Äripäeva Rahvusvahelisel Juhtimiskonverentsil Coaching 2021 PÖÖRDEPUNKT!